Mytí obalů - Strojová mycí linka PROGRESS 501

Mapa

Nová služba v logistickém areálu Luštěnice - profesionální průběžné ekologické strojové mytí obalů, KLT, multipacků, blistrů, vík a palet.

Mycí průběžná linka obalů je poslední dostupnou technologickou novinkou na trhu. Na základě zkušeností byl při specifikaci stroje kladen důraz na výstupní kvalitu mytých obalů z pohledu čistoty a suchosti obalu.

Sušící výkon: zbytková suchost: 1 - 3 g ( referenční KLT přepravka 4314). Měřeno 90s po vyjmutí měřeného vzorku ze zařízení – absolutní hodnota (vážení vzorku před vložením a po vyjmutí ze zařízení). Mycí linka obalů je konstruována tak, že je zaručeno konstantní nastavení hodnot v modulu mytí obalů a sušení.

Myté nečistoty: prach, mastnoty-minerální oleje, kovové nebo plastové špony, zbytky olejů a jiných emulzí, hlína


Zajišťujeme následující služby

 • Expresní dopravu od zákazníka
 • Vyložení a manipulaci s KLT, multipacky, paletami, víky a blistry
 • Evidenci do skladového informačního systému
 • Přípravu na proces mytí - sušení
 • Ekologické mytí a sušení na průběžné mycí lince obalů
 • Paletizaci dle balícího předpisu, páskování, balení smršťovací fólií
 • Evidenci ve skladovém informačním systému
 • Manipulaci v rámci logistického centra
 • Skladování - expedice čistých a suchých obalů

V případě zájmu o naší službu Vás rádi uvítáme při osobní prezentaci mycí průběžné linky u nás nebo Vás s kompletní nabídkou služeb rádi navštívíme.

Kontaktní telefon: +420 602 415 677

Specifikace rozměrů mytých obalů

 • Přepravka min.300 x 400 x 80
 • Přepravka max.800 x 600 x 500
 • Blistr min.300 x 400 x 20
 • Blistr max.800 x 600 x 250
 • Víko/Paleta min.300 x 400 x 10
 • Víko/Paleta max.1200 x 1000 x 180
Materiál obalu: plast, polystyren, kov, folie